Jarosław Hebda

Jestem doktorem nauk o bezpieczeństwie i specjalizuję się w bezpieczeństwie ważnych osobistości. Od prawie trzydziestu lat prowadzę działalność doradczo-szkoleniową oraz ochroniarską ze szczególnym akcentem na bezpieczeństwo osób.

Prowadzę szkolenia specjalistyczne w zakresie posługiwania się bronią i strzelania oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa osobistego dla osób cywilnych i funkcjonariuszy służb mundurowych.
Przejawiam również aktywność naukowo-badawczą na polu bezpieczeństwa osobistości poprzez publikowanie specjalistycznych artykułów i broszur a także udział w konferencjach naukowych i branżowych.